Notícies RCD

RCD reforça l’Àrea de Dret Administratiu i Urbanisme amb la incorporació de l'Enric Acero

RCD | | Eva Giménez Corrons
Notícies RCD

RCD reforça l'Àrea de Dret Administratiu i Urbanisme amb la incorporació de l'Enric Acero, secretari municipal de l’Ajuntament de Parets del Vallès i del seu Consell Industrial fins a la data.

L’Enric Acero és un professional molt reconegut en la funció pública i un gran expert en contractació publicoprivada, en la direcció lletrada de recursos contenciosos i administratius així com en la direcció jurídica de plans d’ordenació i projectes urbanístics, entre d’altres.

A banda de ser secretari municipal de Parets del Valès, ha estat el secretari del seu Consell Industrial des de la constitució d’aquesta entitat i ha exercit diferents càrrecs de responsabilitat a l’Ajuntament com la direcció de l’Àrea de Territori dels serveis jurídics i de contractació i la secretaria de la societat municipal Habitaparets.

L’Enric Acero amplia i consolida els serveis de l’Àrea Dret Administratiu i Urbanisme d’RCD, dirigida per l’Eva Giménez i Corrons i formada per experts en l’assessorament a administracions i entitats públiques així com a empreses privades. L’ex secretari municipal reforçarà els serveis d’assessorament en matèria de contractació pública, col·laboració publicoprivada i millora de l’organització.