Notícies RCD

Tres professionals d'RCD, en el llistat d'especialistes en matèria de competència i IP del Mobile World Congress

RCD | | Jordi Sánchez Xavier Fàbrega
Notícies RCD

El llistat, elaborat per l'ICAB, figura en el pack de benvinguda que reben els assistents al congrés per a actuacions urgents durant el mateix. Els jutjats de Barcelona tramitaran de manera preferent les disputes en matèria d'IP sorgides durant els dies en què se celebri el MWC

Jordi Sánchez i Juan Manuel de Castro, socis de l'Àrea Processal, i Xavier Fàbrega, associat de la mateixa àrea, figuren en la relació d'advocats experts en matèria de dret de la competència i de propietat industrial que ha elaborat l'ICAB a instàncies de les institucions que organitzen el Mobile World Congress a Barcelona. L'objectiu és atendre actuacions jurídiques processals de màxima urgència que eventualment puguin sorgir durant el congrés (fonamentalment, mesures cautelars i escrits preventius).

D'altra banda, i per quart any consecutiu, els jutjats mercantils de Barcelona posaran en marxa un protocol d'actuació ràpida per a disputes en temes de propietat intel·lectual. El protocol preveu donar una tramitació preferent i prioritària a les sol·licituds de mesures cautelars en cas que es presentin productes susceptibles d'infringir patents tecnològiques, dissenys industrials, marques o drets de propietat intel·lectual, o bé que la presentació d'aquests productes pugui constituir un acte de competència deslleial o de publicitat il·lícita.