Publicacions

Tribuna doctrinal: Guia pràctica sobre la prova del dret estranger

RCD | | Alfonso Maristany
Publicacions

La Ley ha publicat en l'última edició de la seva revista especialitzada La Ley Probática, una tribuna doctrinal que, sota la denominació de “Guia pràctica sobre la prova del dret estranger”, analitza de manera pràctica els elements a tenir en compte a l'hora d'acreditar el contingut, vigència i aplicació del dret estranger davant un Jutjat o Tribunal espanyol civil, un Registre Públic civil o davant un Tribunal Arbitral

L'article ha estat elaborat pel nostre soci de l’Àrea de Dret Processal Alfonso Maristany juntament amb Carla Cayuela Quesada advocada de l'Àrea de Dret Processal i Enrique Peruga Pérez, Investigador en Dret Civil de la Universitat de Barcelona.