Notícies RCD

Wallapop, assessorada per RCD, obté sentència favorable en un procediment per infracció de marca i competència deslleial

La companyia podrà mantenir la seva marca i utilitzar l’expressió “¡Walla!” en les seves campanyes. L’equip de l’Àrea Processal d’RCD - Rousaud Costas Duran ha assessorat Wallapop durant tot el procediment.

El Jutjat Mercantil número 2 de Barcelona ha desestimat la demanda interposada per Unipreus SL contra Wallpop SL per infracció de marca i competència deslleial. En la seva demanda, l'actora invocava diversos registres de marca "Wala" i sol·licitava que Wallapop cessés en l'ús de la marca "Wallapop" i de qualsevol signe o denominació consistent en la denominació "Walla!" o similars. A més, Unipreus al·legava que l'ús de la marca "Wallapop" i d'expressions com "Walla!", "Walla Summer" o "Walla Singles" infringia la normativa en matèria de competència deslleial.

L'argumentació presentada per RCD, la qual ha estat plenament assumida i reflectida en la sentència d'instància, s'ha basat, d'una banda, en què no hi ha infracció de la Llei de marques, ja que les dues parts operen en sectors de mercat radicalment diferents i no es donen els requisits de similitud o identitat de serveis, pel que no pot existir cap risc de confusió, i, per una altra, en la impossibilitat d'acumular accions per infracció de marca i de competència deslleial en base a uns mateixos fets.

En relació a la infracció de marca, el jutge aprecia, en primer lloc, que no es tracta del mateix tipus de negoci (model presencial versus model online; venda d'articles nous vs. venda d'articles usats; venda directa vs. intermediació en la venda; venda només de roba d'esport i casual vs. venda de tot tipus d'articles). La sentència també considera que no hi ha risc de confusió ja que la marca de l'actora no té un marcat caràcter distintiu, ni per la seva pròpia condició, podent tractar fins i tot d'una expressió popular de sorpresa (Walla!), ni perquè sigui realment coneguda en el mercat. Finalment, es destaca també que s'han de comparar les marques de les parts tal com estan registrades, incloent tots els seus elements gràfics (amb un núvol, per exemple, en el cas de "Wallapop"), la qual cosa minimitza qualsevol risc de confusió.

En relació a l'acció de competència deslleial la sentència també acull les tesis de la demandada, en el sentit que, al tractar-se d'una normativa complementària, la Llei de competència deslleial només pot acumular-se en aquells casos en què no arriba a la protecció que confereix una marca registrada. A més, i entrant en el fons de la qüestió, la sentència tampoc s'aprecia cap tipus de deslleialtat en la conducta de Wallapop. Per aquestes qüestions, el Jutjat desestima totes les peticions d’Uunipreus i permet a Wallapop seguir utilitzant la seva marca amb total normalitat.

RCD compta amb un experimentat equip de processalistes especialitzat en litigis sobre marques, patents i dissenys i en conflictes sobre titularitat o drets de propietat intel·lectual, així com en matèria d'infracció dels drets a l'honor, la intimitat i la imatge.

Documentació relacionada