Notícies RCD

Fernando Blázquez, Felipe Cabredo, Alejandro Griffiths, Cristina Gómez i Salvio Codes, nous socis d’RCD

La firma manté la seva aposta pel talent i la meritocràcia i nomena a cinc socis de promoció interna. Els nous socis compten amb àmplia experiència i un profund coneixement de les seves àrees de pràctica. Amb aquests nomenaments, el despatx arriba als 40 socis i reforça les seves pràctiques de fiscal, innovació i emprenedoria, administratiu i urbanisme, i processal

Fidel a la seva aposta per la promoció del talent intern i a la seva filosofia meritocràtica, RCD acaba de nomenar nous socis Fernando Blázquez, Felipe Cabredo, Alejandro Griffiths, Cristina Gómez i Salvio Codes. Amb el seu nomenament, la firma arriba als 40 socis i amplia les àrees de fiscal, processal, innovació i emprenedoria, administratiu i urbanisme.

"Anunciar el nomenament d'un soci de promoció interna reflecteix l'esperit fundacional d’RCD; l'aposta pel talent i la meritocràcia", apunta Adolf Rousaud. Per la seva banda, Ignasi Costas indica: "és un orgull per a tota la firma poder comptar en la sociatura amb professionals que han desenvolupat una part significativa de la seva carrera a la firma i que, a més de l'encaix tècnic, tenen una qualitat humana excel·lent".

Fernando Blázquez
En Fernando és sotsinspector d'Hisenda en excedència i compta amb una extensa experiència assessorant en matèria fiscal, especialment en procediments tributaris com ara processos d'inspecció, gestió i de recaptació per part de l'AEAT, i de les altres administracions tributàries. També és especialista en l'assessorament en procediments de reclamacions a la via econòmica administrativa i en la contenciosa administrativa. Acompanya un ampli perfil de clients entre els quals es troben tot tipus d'empreses, així com persones físiques.

Felipe Cabredo
En Felipe té més de 20 anys d'experiència com a advocat en l'àmbit del dret processal. Està especialitzat en matèria immobiliària i de la construcció, així com en conflictes societaris, financers, bancaris, contractuals i de responsabilitat civil, i assessora promotores i constructores, entitats financeres, asseguradores, multinacionals, empreses familiars, pimes, emprenedors. Compta també amb àmplia experiència en la definició d'estratègies tant en la fase precontenciosa com en la fase judicial i/o arbitral de qualsevol procediment o conflicte. Així mateix, compta amb ampli coneixement de dret concursal.

Alejandro Griffiths
L’Alejandro està especialitzat en dret mercantil –especialment en l'àmbit de la innovació i del emprenedoria– i té àmplia experiència en contractació internacional. És expert en assessorar empreses tecnològiques, universitats i centres de recerca en protecció de la propietat intel·lectual i industrial, transferència de tecnologia i creació d'empreses, així com en qüestions institucionals i de regulació interna d'aquestes entitats.

Cristina Gómez
La Cristina compta amb més de 30 anys d'exercici com a advocada especialista en dret administratiu i urbanisme, en serveis públics i dret local, així com en litigació contenciosa administrativa. Té una dilatada trajectòria en l'assessorament a ens públics i empreses privades sobre aspectes administratius i contenciosos administratius. També s'ha dedicat extensament a l'assessorament en l'àmbit de l'urbanisme, el medi ambient, l'expropiació forçosa, la contractació administrativa, les hisendes locals, i la funció pública, entre d'altres. La Cristina és, a més, especialista en negociació precontenciosa.

Salvio Codes
En Salvio té més de deu anys d'experiència davant dels tribunals de justícia i és especialista en dret processal civil. Al llarg de la seva carrera ha prestat assessorament en totes les instàncies en matèria de responsabilitat contractual i extracontractual, conflictes societaris i en l'àmbit del dret concursal, acompanyant companyies immobiliàries, entitats financeres, farmacèutiques, companyies industrials, asseguradores, societats de l'àmbit de les telecomunicacions i el programari, així com empreses del sector de l'automoció. Així mateix, és expert en temes d'edificació, distribució, agència, franquícia o negligències mèdiques, entre d'altres.