top
Associats de DWF-RCD

BorjaVives

Associat de l’Àrea de Dret Penal Econòmic i Compliance

Experiència

En Borja és expert en la direcció lletrada de procediments davant de la jurisdicció penal, tant en defensa com en acusació, i en representació de persones físiques i/o jurídiques. Dins al seu àmbit d’especialització, la pràctica legal d’en Borja engloba els delictes de l’àmbit tributari i econòmic, delictes relacionats amb l'Administració Pública, i delictes de l'àmbit personal, empresarial i patrimonial.

En Borja compta amb una llarga experiència en l'assistència i representació lletrada en tota la jurisdicció nacional, desenvolupant la seva activitat davant els jutjats ordinaris i Tribunals Superiors, així com a l'Audiència Nacional, fiscalia i dependències policials.

Així mateix, també assessora en matèria de dret penal corporatiu i compliment normatiu a tot tipus d'empreses.


ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

  • Membre de la secció de Dret Penal de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB)
  • Professor de Dret Penal en el Màster d'Advocacia i Advocacia Internacional impartit per l'Institut Superior de Dret i Economia de Barcelona (ISDE)
  • Professor de Dret Penal en el Curs de Responsabilitat dels Administradors impartit per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB)
  • Ponent en fòrums penals impartits per ens i/o col·legis professionals

Formació

  • Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona (UB)
  • Curs Superior de Dret Penal Econòmic, Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU)
  • Curs Superior de Dret Penal Tributari, Universitat de Barcelona (UB)

PREMIS I RECONEIXEMENTS

2020
BEST LAWYERS

  • Criminal Defense