Publicacions

FAQs per a les start-ups en l'estat d'alarma

L'Àrea d'Innovació i Emprenedoria crea un document per respondre algunes de les preguntes més recurrents de les start-ups davant la situació derivada de la COVID-19

Podeu consultar el document en la documentació relacionada.

Documentació relacionada

CORONAVIRUS (COVID-19): FAQS PER A LES STARTUPS EN L'ESTAT D'ALARMA