Publicacions

Nota informativa sobre la llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció

La nostra Àrea de Compliance ha elaborat una ressenya sobre la nova Llei 2/2023, de 20 de febrer, per la qual empreses i administracions públiques estan obligades a comptar amb un sistema intern d'informació i de mesures per a la protecció de les persones informants.

Trobareu la nota informativa en la documentació relacionada.