Publicacions

Modificacions del Reial decret-Llei 32/2021 i la Llei 21/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral i la reforma de les pensions

La nostra Àrea Laboral va elaborar el següent document sobre les modificacions del Reial decret-llei 32/2021 i la Llei 21/2021 del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral i la reforma de les pensions

El passat 23 de desembre es va arribar a un acord per a reformar el mercat laboral. Aquest acord es va plasmar en el Reial decret llei 32/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball que es va publicar el passat 28 de desembre al BOE i que va entrar en vigor el 31 de desembre.

D'altra banda, també va entrar en vigor la reforma de les pensions (Llei 21/2021) de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d'altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera que presenta novetats en matèria de revaloració, coeficients reductors o jubilació anticipada, entre altres.

Trobareu la nota informativa en la documentació relacionada.