Publicacions

Nota informativa sobre el reforç del règim sancionador per incompliment de l’obligació de dipòsit de comptes

A finals de gener es va publicar al BOE el Reial Decret 2/2021, que concreta el règim sancionador per incompliment de l’obligació de dipòsit de comptes. Les àrees de Mercantil i d'Innovació i Emprenedoria analitzen aquest important pronunciament en una nota informativa

El passat 31 de gener va entrar en vigor el Reial Decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes.

Entre d’altres aspectes, aquest Reial Decret concreta el règim sancionador per incompliment de l’obligació de dipòsit de comptes, regulat a la Llei de Societats de Capital (LSC), que introdueix una sèrie de noves mesures relatives al termini, al procediment i a la determinació de l’import de la sanció.

Podeu consultar la DWF-RCD Alert preparada sobre això per les nostres àrees de Mercantil i d'Innovació i Emprenedoria a la documentació relacionada.