ActualitatPublicacions

Nota informativa sobre el nou Model 232 de declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb territoris considerats com a paradisos fiscals
Publicacions

Des del passat 30 d'agost, la declaració d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb territoris considerats com a paradisos fiscals es durà a terme amb el nou model 232. L'Àrea Fiscal d'RCD - Rousaud Costas Duran emet una nota informativa al respecte

Nota informativa sobre la possible il·legalitat de les reversions per deterioraments de participacions
Publicacions

El Reial Decret Llei 3/2016 va establir un import mínim de reversió de les pèrdues per deterioraments de valor de les participacions. Aquesta reversió pot generar situacions il·legals que podrien ser susceptibles d'impugnació, com analitza l'Àrea Fiscal en aquesta nota informativa

Nota Informativa sobre la campanya de liquidació de l'Impost sobre Societats 2016
Publicacions

Amb motiu de l'inici de la campanya de liquidació de l'Impost Sobre Societats per a tots aquells contribuents que van finalitzar el seu exercici el passat 31 de desembre de 2016, l'Àrea Fiscal d'RCD - Rousaud Costas Duran ha elaborat una breu guia amb alguns aclariments sobre aspectes que poden tenir incidència en l'impost

El Tribunal Constitucional confirma la inconstitucionalitat de la normativa estatal de l'IIVTNU quan ha generat pèrdues en el transmissor
Publicacions

El tribunal es manifesta sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), del qual es podrà obtenir la recuperació en els casos en què la transmissió de l'immoble hagi estat per un preu inferior al de la seva adquisició.