ActualitatPublicacions

RCD | | Rahul Dayaram
Nota informativa sobre les mesures de l'ESMA per restringir provisionalment els contractes per diferències per a minoristes
Publicacions

L'Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA) fa pública la decisió de restringir provisionalment els contractes per diferències (CFD) en territori comunitari, recollint una sèrie de mesures d'intervenció consistents en la restricció en la comercialització, distribució i venda dels CFD a inversors minoristes

RCD | | Eva Giménez Corrons
Nota informativa sobre l'aplicabilitat de les recents modificacions del PGM aprovades per l'Ajuntament de Barcelona
Publicacions

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment la modificació del Pla General Metropolità (PGM), que contempla la destinació d’un 30% del sostre urbanístic de noves construccions i grans rehabilitacions de més de 600 m2 a habitatge de protecció pública. Tanmateix, no s’ha acordat una suspensió de llicències immediata