Notícies RCD

El RCD Espanyol, assessorat per Rousaud Costas Duran, tanca l'ampliació de capital de 75 milions d'euros

El RCD Espanyol ha culminat la seva ampliació de capital per valor de 75 milions d'euros. Rousaud Costas Duran ha assessorat el club barceloní en aquesta operació, que va ser aprovada a la Junta General Extraordinària d'Accionistes, celebrada el passat 30 de juny a la Fira de Cornellà.

En aquesta junta es van presentar els estats financers actualitzats del club, sobre els quals s'ha exercit un profund sanejament des de l'arribada de Rastar Group a l'accionariat de l'Espanyol el passat mes de gener. Adolf Rousaud, soci director de Rousaud Costas Duran i membre del consell d'administració de l'Espanyol, va analitzar els números del club, destacant que l'Espanyol havia rebut una injecció econòmica, des de gener i fins a la data, de 136.800.000 d'euros, destinats principalment al sanejament del patrimoni i a la compra d'accions.

Aquesta ampliació de capital confirma l'aposta de Rastar Group pel RCD Espanyol, iniciada a principis de 2016 quan va adquirir el control del 54% del capital social del club, en un projecte estratègic amb el qual la marca xinesa vol expandir-se a través de sinergies amb la indústria de la televisió i l'entreteniment.