ActualitatPublicacions

Reial decret llei 18/22 mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia
Publicacions

La nostra Àrea d'Energia ha elaborat el següent document en el qual s'analitzen les principals característiques del Reial decret llei 18/22, de 18 d'octubre pel qual s'aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del «Pla + seguretat per a la teva energia (+SE)», així com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció de les persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera.

Reial Decret-Llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat
Publicacions

La nostra Àrea d'Administratiu, Urbanisme i Energia ha elaborat el següent document en el qual s'analitza el Reial Decret-Llei 20/2022 pel qual s'aprova un paquet de mesures encaminades a diversos sectors, amb especial incidència en l'àmbit energètic.