ActualitatPublicacions

RCD | | Ignacio Aragón
Nota informativa i tribuna de opinió sobre les societats cotitzades amb propòsit per a l'adquisició
Publicacions

La nostra Àrea de Mercantil ha elaborat una anàlisi sobre la regulació de les societats cotitzades amb propòsit per a l'adquisició, conegudes també com a “special purpose acquisition company” (“SPAC”). Aquesta nova normativa forma part de la recentment aprovada Llei 6/2023 que regula el marc legal bàsic del mercat de valors espanyol i deroga el text refós de la Llei del Mercat de Valors aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015.

Paral·lelament Ignacio Aragón, soci de l'Àrea de Dret Mercantil ha signat una Tribuna d'opinió en la qual s'analitza l'arribada a Espanya de la regulació de les SPAC.

Nota informativa sobre l'aprovació dels plans d'ordenació de l'espai marítim de les cinc demarcacions marines espanyoles
Publicacions

Les nostres Àrees d'Administratiu i Urbanisme i Energia han elaborat una nota sobre el Reial decret 150/2023, de 28 de febrer, pel qual s'aproven els plans d'ordenació de l'espai marítim de les cinc demarcacions marines espanyoles, que inclouen un apartat d'especial interès dedicat a les energies renovables, destacant la identificació de zones d'alt potencial per a l'energia eòlica marina.