ActualitatPublicacions

RCD | | Diego Artacho Mariana Ladaga
Nota informativa sobre la llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció
Publicacions

La nostra Àrea de Compliance ha elaborat una ressenya sobre la nova Llei 2/2023, de 20 de febrer, per la qual empreses i administracions públiques estan obligades a comptar amb un sistema intern d'informació i de mesures per a la protecció de les persones informants.

RCD | | Felipe Cabredo
Nota informativa sobre la nova Llei 1/2023 per a afrontar la inactivitat dels propietaris grans propietaris en casos d'ocupació d'habitatges amb alteració de la convivència veïnal
Publicacions

Les nostres Àrees de Processal i Immobiliari han elaborat una anàlisi sobre la nova Llei 1/2023, de 15 de febrer, que permet afrontar la inactivitat dels propietaris grans propietaris en casos d'ocupació d'habitatges amb alteració de la convivència veïnal.

Reial decret llei 18/22 mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia
Publicacions

La nostra Àrea d'Energia ha elaborat el següent document en el qual s'analitzen les principals característiques del Reial decret llei 18/22, de 18 d'octubre pel qual s'aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del «Pla + seguretat per a la teva energia (+SE)», així com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció de les persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera.