ActualitatPublicacions

Nota informativa sobre el reforç del règim sancionador per incompliment de l’obligació de dipòsit de comptes
Publicacions

A finals de gener es va publicar al BOE el Reial Decret 2/2021, que concreta el règim sancionador per incompliment de l’obligació de dipòsit de comptes. Les àrees de Mercantil i d'Innovació i Emprenedoria analitzen aquest important pronunciament en una nota informativa

DWF-RCD | |
Nota informativa sobre l'increment de l'Impost sobre Primes d'Assegurances
Publicacions

El passat 27 d'octubre el Consell de Ministres va aprovar el text del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2021, que preveu una pujada de l'Impost sobre Pòlisses d'Assegurances (IPS). Tot i que encara no es coneix amb seguretat la seva data d'aprovació, és probable que finalment l'entrada en vigor de la LPGE es produeixi amb efectes 1 de gener de 2021