ActualitatPublicacions

RCD | | Eva Giménez Corrons
Nota informativa sobre l'aplicabilitat de les recents modificacions del PGM aprovades per l'Ajuntament de Barcelona
Publicacions

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment la modificació del Pla General Metropolità (PGM), que contempla la destinació d’un 30% del sostre urbanístic de noves construccions i grans rehabilitacions de més de 600 m2 a habitatge de protecció pública. Tanmateix, no s’ha acordat una suspensió de llicències immediata

Nota informativa sobre el nou Model 232 de declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb territoris considerats com a paradisos fiscals
Publicacions

Des del passat 30 d'agost, la declaració d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb territoris considerats com a paradisos fiscals es durà a terme amb el nou model 232. L'Àrea Fiscal d'RCD - Rousaud Costas Duran emet una nota informativa al respecte