ActualitatPublicacions

Possibilitat d'aplicar l'exempció en l'Impost sobre el Patrimoni en inversions en Societats de Capital Risc
Publicacions

En una contestació recent a una consulta tributària vinculant, la Direcció General de Tributs (DGT) ha evacuat un criteri rellevant i innovador en relació amb la possible aplicació dels beneficis fiscals de l'empresa familiar, en l'àmbit de l'Impost sobre el Patrimoni (IP), en relació amb la inversió en una Societat de Capital Risc (SCR)

RCD | | Ignasi Costas
Nota informativa sobre l'avantprojecte de Llei sobre transformació digital del sistema financer
Publicacions

El Ministeri d'Economia i Empresa va publicar, el passat 11 de juliol, el text de l'avantprojecte de Llei de transformació digital del sistema financer, que inclou la creació d'un marc regulador flexible (sandbox) per innovacions financeres de base tecnològica. Amb la publicació d'aquest document s'inicia el tràmit d'audiència pública, que finalitzarà el pròxim 7 de setembre de 2018

RCD | | Rahul Dayaram
Nota informativa sobre les mesures de l'ESMA per restringir provisionalment els contractes per diferències per a minoristes
Publicacions

L'Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA) fa pública la decisió de restringir provisionalment els contractes per diferències (CFD) en territori comunitari, recollint una sèrie de mesures d'intervenció consistents en la restricció en la comercialització, distribució i venda dels CFD a inversors minoristes

RCD | | Eva Giménez Corrons
Nota informativa sobre l'aplicabilitat de les recents modificacions del PGM aprovades per l'Ajuntament de Barcelona
Publicacions

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment la modificació del Pla General Metropolità (PGM), que contempla la destinació d’un 30% del sostre urbanístic de noves construccions i grans rehabilitacions de més de 600 m2 a habitatge de protecció pública. Tanmateix, no s’ha acordat una suspensió de llicències immediata