Actualitat

DWF-RCD, entre els assessors més actius en capital risc i M&A el 2020
Notícies RCD

La firma se situa com el tercer assessor amb major nombre d’operacions assessorades l’any passat segons Transactional Track Record (TTR). A nivell individual destaca Oscar Alegre, que se situa como l’assessor més actiu, i Antoni Rosselló i Jordi Roselló destaquen en la categoria Rising Star Dealmakers