Actualitat

RCD | | Ignacio Aragón
Nota informativa i tribuna de opinió sobre les societats cotitzades amb propòsit per a l'adquisició
Publicacions

La nostra Àrea de Mercantil ha elaborat una anàlisi sobre la regulació de les societats cotitzades amb propòsit per a l'adquisició, conegudes també com a “special purpose acquisition company” (“SPAC”). Aquesta nova normativa forma part de la recentment aprovada Llei 6/2023 que regula el marc legal bàsic del mercat de valors espanyol i deroga el text refós de la Llei del Mercat de Valors aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015.

Paral·lelament Ignacio Aragón, soci de l'Àrea de Dret Mercantil ha signat una Tribuna d'opinió en la qual s'analitza l'arribada a Espanya de la regulació de les SPAC.

Nota informativa sobre l'aprovació dels plans d'ordenació de l'espai marítim de les cinc demarcacions marines espanyoles
Publicacions

Les nostres Àrees d'Administratiu i Urbanisme i Energia han elaborat una nota sobre el Reial decret 150/2023, de 28 de febrer, pel qual s'aproven els plans d'ordenació de l'espai marítim de les cinc demarcacions marines espanyoles, que inclouen un apartat d'especial interès dedicat a les energies renovables, destacant la identificació de zones d'alt potencial per a l'energia eòlica marina.

RCD | | Jesús Estévez María Fandiño
RCD incorpora a Jesús Estévez com a soci de l'àrea de banking & finance
Notícies RCD

Jesús compta amb àmplia experiència en l'assessorament en l'àmbit financer, especialment en operacions i transaccions financeres de diversa tipologia, incloent-hi finançaments corporatius, finançaments d'actiu i finançaments de projecte, així com reestructuracions i refinançaments. Amb aquesta incorporació, el bufet consolida la seva aposta per una àrea estratègica amb un fitxatge clau

RCD | | Diego Artacho Mariana Ladaga
Nota informativa sobre la llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció
Publicacions

La nostra Àrea de Compliance ha elaborat una ressenya sobre la nova Llei 2/2023, de 20 de febrer, per la qual empreses i administracions públiques estan obligades a comptar amb un sistema intern d'informació i de mesures per a la protecció de les persones informants.