Actualitat

RCD | |
RCD signa un acord de best friend amb DWF
Notícies DWF-RCD

El despatx subscriu una aliança com a best friend amb la firma britànica, una de les principals del Regne Unit. DWF compta amb presència global, al voltant de 3.200 professionals i una facturació el 2018 de 236 milions de lliures

Expansión | | Jorge Sarró
Costos i aprenentatges del 720
DWF-RCD als mitjans

Expansión publica una tribuna de Jorge Sarró on s'analitza la decisió de la Comissió Europea de dur Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per les declaracions de béns a l'estranger

RCD | | Alejandro Capdevila
Nota informativa sobre l'Impost sobre Actius no Productius de les Persones Jurídiques
Publicacions

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat el decret llei de modificació de l'Impost sobre Actius no Productius de les Persones Jurídiques, que pretén reactivar l'aplicació de l'impost després d'un pronunciament recent del Tribunal Constitucional. El tribut grava determinats béns de les persones jurídiques situats a Catalunya i que s'utilitzen per a fins particulars dels seus socis i particulars